Nevieš v čom vynikáš, aké sú tvoje talenty
a ako sa tvorivo realizovať?

Hľadáš viac zmysluplnejšie smerovanie
a posun vpred? A svoje miesto v tomto svete?

Nečakaj viac, kým ťa “niekto objaví”,
ale zober svoj život a budúcnosť
do svojich rúk a urob to ty!

Nevieš v čom vynikáš, aké sú tvoje talenty a ako sa tvorivo realizovať?

Hľadáš viac zmysluplnejšie smerovanie a posun vpred? A svoje miesto v tomto svete?

Nečakaj viac, kým ťa “niekto objaví”, ale zober svoj život a budúcnosť do svojich rúk a urob to ty!

OBJAV SVOJE TALENTY A POTENCIÁL

OBJAV SVOJE TALENTY A POTENCIÁL

"Podarilo sa mi absolvovať tento program a som rada že som si ho kúpila. Dozvedela som sa veľa nových vecí o sebe, hlavne aké mám talenty a schopnosti. Vďaka tréningom som si uvedomila aká som úžasná 🙂 že mám v sebe také vlastnosti a schopnosti, ktoré som predtým nepokladala za dôležité a keď som si to spísala na papier, tak som bola užasnutá, čo vo mne je. Uvedomila som si svoju silu a zvýšilo sa mi sebavedomie. Uvedomila som si, že v práci nevyužívam naplno svoj potenciál a že by som mala robiť niečo, kde lepšie využijem svoje schopnosti a danosti - posunúť moje podnikanie na vyššiu úroveň. Program hodnotím pozitívne a som vďačná že ste mi pomohla. Chcem s vami ostať v kontakte, pretože potrebujem podporu pri uskutočňovaní zmien v mojom živote. Chcem na sebe ďalej pracovať a splniť si svoje ciele, pretože môj život mi za to stojí a chcem ho prežiť naplno a niečo za sebou zanechať. Ďakujem."

Eva Balleková
podnikateľka
"Podarilo sa mi absolvovať tento program a som rada že som si ho kúpila. Dozvedela som sa veľa nových vecí o sebe, hlavne aké mám talenty a schopnosti. Vďaka tréningom som si uvedomila aká som úžasná 🙂 že mám v sebe také vlastnosti a schopnosti, ktoré som predtým nepokladala za dôležité a keď som si to spísala na papier, tak som bola užasnutá, čo vo mne je. Uvedomila som si svoju silu a zvýšilo sa mi sebavedomie. Uvedomila som si, že v práci nevyužívam naplno svoj potenciál a že by som mala robiť niečo, kde lepšie využijem svoje schopnosti a danosti - posunúť moje podnikanie na vyššiu úroveň. Program hodnotím pozitívne a som vďačná že ste mi pomohla. Chcem s vami ostať v kontakte, pretože potrebujem podporu pri uskutočňovaní zmien v mojom živote. Chcem na sebe ďalej pracovať a splniť si svoje ciele, pretože môj život mi za to stojí a chcem ho prežiť naplno a niečo za sebou zanechať. Ďakujem."
Eva Balleková
podnikateľka

Prejdi procesom týchto 8 KROKOV tentokrát 

s priamym vedením Kataríny Zacharovej

Program prebieha online prostredníctvom 8 videí – 8 krokov (prípadne ako audio formát) a môžeš začať hneď po zakúpení. Výnimočne teraz Katarína Zacharová umožňuje pridať sa a prejsť si týmto program s pomocou jej priameho vedenia a podpory. Katarína vytvorí plán, ako počas 6 týždňov prejsť týmto programom a každý týždeň sa s ňou budeš môcž naživot prepojiť a opýtať sa akúkoľvek otázku. Navyše budeš v skupine žien (iba ženy, muži nie), ktoré majú podobný zámer ako ty a budete sa môcť podporiť a inšpirovať. 

Každý tréning v programe je v dĺžke od 20 do 60 minút. Program je ideálne absolvovať postupne počas odporúčaných 6 týždňov, aby si mala dostatočný čas na pozretie všetkých tréningov, na praktické úlohy a cvičenia a uvedenie nového poznania do praxe a aj prijatie nového poznania. Ku všetkým videám a materiálom z programu dostaneš prístup hneď od začiatku, tak ich môžeš absolvovať aj rýchlejším tempom. Ku programu máš doživotný prístup aj po dokončení.

1. krok

UVEDOMENIE A PREBUDENIE

dĺžka 55 minút
1. krok Talenty a potencial
 • Význam tvojho životného príbehu a snov na tvojej ceste.
 • Mýty o talentoch, ktoré si doteraz počula a obmedzujú tvoje možnosti rozvoja.
 • Ako si možno aj ty stratila svoju jedinečnosť a prečo pre jej znovuobnovenie je potrebné, aby si objavila svoje talenty a potenciál.
 • Rozdiel medzi talentami, zručnosťami a silnými stránkami a ako sa majú vzájomne podporovať.
 • 4 kroky, ako prekročiť svoju zónu komfortu a expandovať svoje hranice možností.
 • Kruh tvojho životného príbehu – zodpovedaj si kľúčové otázky, aby si vedela, ako vykročiť vpred. 
2. krok

VÁŠEŇ A HNACIA SILA

dĺžka 29 minút
 • Prebuď a identifikuj svoje vášne, ktoré sú tvojou hnaciou silou a energiou.
 • Uplatni princíp Trinity bytia v procese objavovania a nachádzania toho, čo ťa baví, aby si nepádlovala znovu proti prúdu, ale robila si kroky, ktoré sú v súlade s tvojou dušou a poslaním.
 • Prevediem ťa praktickým procesom a cvičeniami, ktoré ti pomôžu odhaliť a nájsť svoje skutočné vášne, nadšenie a hlbší zmysel, ktoré ťa inšpirujú k akcii.
3. krok

VYŠŠIE CIELE

dĺžka 19 minút
 • Pretav svoju vášeň a zmysel do konkrétnejšich a uchopilnejších cieľov a snov, ktoré by si chcela naplniť.
 • Vyselektuj sny a ciele, s ktorými by si chcela začať a realizovať ich s pomocou svojich talentov a schopností.
 • Praktické úlohy a otázky ti pomôžu otvoriť nové možnosti a uvedomiť si, k čomu by si chcela prispieť a na čom ti skutočne záleží. 
4. krok

TALENTY A SILNÉ STRÁNKY 

dĺžka 56 minút
 • Ako spoznáš svoj talent a aký má prínos pre tvoj život a kariéru.
 • Objav svoje talenty, schopnosti a dary, ktoré sú tvojou pridanou hodnotou a robia ťa jedinečnými prostredníctvom praktických cvičení a úloh.
 • Identifikujte svoje silné a slabé stránky, aby si správne vedela podporiť a rozvíjať svoje talenty.  
  Spoznaj prirodzenú a adaptovanú dynamiku svojej osobnosti podľa metodiky DISC, aby si lepšie pochopila seba, iných ľudí a robila si správne rozhodnutia.
5. krok

ROZVOJ TALENTOV

dĺžka 55 minút
 • Vyhodnotíš všetky doteraz zistené a objavené talenty, vášne, schopnosti, silné stránky, aby si vedela, s čím môžeš ihneď pracovať a videla si celkový obraz svojich možností.
 • Pochopíš, ako a prečo neustále rozvíjať svoje talenty, schopnosti a silné stránky, aby si vedela vytvoriť alebo nájsť prácu, po ktorej túžiš.
6. krok

BLOKY A LIMITÁCIE

dĺžka 72 minút
 • Spoznáš svoje podvedomé bloky alebo limitácie, ktoré ťa doteraz brzdili v tom, aby si odvážne použila svoje talenty a schopnosti na realizáciu svojich snov a poslania.
 • Prevediem ťa špecifickým energetickým procesom oslobodenia sa od limitácií na mentálnej a emocionálnej úrovni, aby si mohla odvážne a slobodne vykročiť vpred a tvoriť pre seba lepšiu budúcnosť.
 • Vytvoríš a príjmeš nové podporujúce postoje a pozitívne prístupy, ktoré ťa posilnia, dodajú ti odvahu a silu konať a zistiť, kto skutočne si a čo dokážeš.
7. krok

UPLATNENIE V PRAXI

dĺžka 46 minút
 • Sprav si svoju reflexiu toho, ako si doteraz používala svoje talenty, schopnosti alebo žila svoje vášne, aby si vedela, kde si a čo potrebuješ zmeniť.
 • Prejdeš praktickými cvičeniami, ktoré ti pomôžu uchopiť svoje talenty a schopnosti a pretaviť ich to konkrétnej práce, projektu, aktivity alebo produktu, či služby.
 • Vytvoríš si svoj vlastný plán akcie a postupných krokov, ako budeš uvádzať a v realite používať svoje talenty, aby si mala prácu, ktorá ťa baví a napĺňa. 
8. krok

RAST A POSLANIE

dĺžka 50 minút
 • Naučím ťa praktický proces trvalého rastu, ktorý môžeš praktizovať v každej oblasti tvojho života, aby si vytrvala v rozvoji a dosiahla si svoje ciele. 
 • Pochopíš, ako svojimi talentami môžeš v živote dosiahnuť výsledky a úspešne sa živiť tým, čo máš rada a v čom si skutočne dobrá.
 • Ujasníš si, ako by si chcela prispieť a ako môžeš už teraz každý deň napĺňať a realizovať svoje poslanie, aj keď teraz iba začínaš. 

IDE O VIAC AKO LEN O TALENTY ...

Proces, ktorým prejdeš v programe, ti umožní objaviť to, čo si o sebe nevedela a lepšie porozumieť sebe samej a pochopiť, v čom spočíva tvoja jedinečnosť a pridaná hodnota, s ktorou vieš byť prínosná, podporiť iných a aj im pomôcť dosiahnuť želané výsledky. 

Aktivuj svoj skrytý a zatiaľ nepoznaný potenciál, ktorý ti bol vždy k dispozícii, ale doteraz si ho nepoužila. A práve tvoja odvaha nasledovať svoju vášeň, zmysel a talenty otvoria novú kapacitu tvojho potenciálu.

Keď samej sebe dovolíš sa pravdivo a tvorivo vyjadriť, prestaneš sa porovnávať a čakať na odsúhlasenie od druhých alebo robiť niečo len preto, lebo to iní očakávajú, tak nájdeš svoju slobodu, autentickosť a to svoje výnimočné miesto a smerovanie.

Posilni svoje sebavedomie a sebahodnotu tak, že budeš lepšie poznať samu seba, čo dokážeš a ako vieš prispieť. Nauč sa načúvať svojej duši a intuícii, čo ti navyše pomôže robiť správne rozhodnutia a posilní to tvoju vieru v seba samú v obdobiach, keď budeš cítiť neistotu alebo nedostatok podpory z okolia. 

Tvoj dosah a vplyv na okolie a iných ľudí môže byť oveľa väčší a pozitívnejší, ak svoje talenty, vášeň, nadšenie a schopnosti začneš používať nielen pre svoje individuálne ciele, ale pre kolektívne dobro a zlepšenie života viacerých ľudí. 

Ako som už spomenula, tento proces má väčší dosah, ako len na tvoje talenty a toto je zlomok z toho, čo získaš … 

Program bol úplne perfektný. Na začiatku som nevedela úplne s určitosťou povedať, aké sú moje talenty, len som tušila. Po programe viem presne povedať, kde sú tie moje najsilnejšie talenty, kde je moje flow a viem presne, čo musím urobiť v pondelok a aký presne krok musím urobiť.

Eva

Vďaka tomuto programu som si uvedomila viac svojich talentov, čo bol môj zámer. Takisto aj, ako ich rozprúdiť a začať používať. Viem už teraz konkrétne kroky, ktoré mám spraviť, aby som ich aj používala a tiež som spoznala veľa zaujímavých žien.

Gabriela

Program sa mi veľmi páčil, pretože sme si písali a pomenovali mnohé veci. Vytiahla som zo seba to, čo vo mne bolo, je a driemalo to. Teraz to treba uchopiť a niečo s tým urobiť. Pokúsim sa. Páčil sa mi spôsob, forma, štruktúra programu a budem sa tešiť na niektorý ďalší. Páčilo sa mi, ako boli jednoducho a zrozumiteľne pomenované a vysvetlené aj zložité veci, super.

Lenka

O AUTORKE

KATARÍNA ZACHAROVÁ ako spisovateľka, autorka, trénerka a koučka podporuje, vzdeláva, inšpiruje a sprevádza ženy procesom vnútornej transformácie a sebarozvoja k prebudeniu ženského potenciálu, vnútornej sily, odvahy riadiť sa srdcom a žiť zmysluplne.

Šesť rokov žila v Malajzii, v Kuala Lumpur, kde prešla hlbokou osobnou transformáciou a radikálne zmenila svoj život. Osobnému rozvoju a transformácii sa Katarína naplno venuje od roku 2009, kedy založila organizáciu RealWoman, ktorej poslaním je podporovať a viesť ženy k naplneniu ich najvyššieho ženského potenciálu. 

Katarína je autorkou hĺbkového programu pre ženy, Becoming RealWoman, ktorý už od roku 2013 absolvovalo stovky žien. Vytvorila online program 12 krokov sebarozvoja v praxi a vydala 4 knihy z oblasti sebarozvoja. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne. Od začiatku jej pôsobenia uskutočnila desiatky seminárov, tréningov, podujatí, prezentácií, mediálnych vstupov. Pravidelne vystupuje aj v Dámskom klube na RTVS.

VYBER SI A OBJEDNAJ

(máš A a B možnosž, ako začať)

(A) iba PROGRAM

 • Doživotný prístup k 8 video a audio TRÉNINGOM, ktoré sú obsahovo v dĺžke 2-denného semináru.
 • Online program absolvuješ, kedy ty chceš, dostaneš odporúčaný návrh priebehu.
 • Pracovný zošit v PDF formáte.

cena TERAZ: 160€

(B) PROGRAM + KNIHY

 • Doživotný prístup k 8 video a audio TRÉNINGOM, ktoré sú obsahovo v dĺžke 2-denného semináru.
 • Online program absolvuješ, kedy ty chceš, dostaneš odporúčaný návrh priebehu.
 • Pracovný zošit v PDF formáte.
 • Tlačené knihy, ebook a audioknihy Končím so strachom a žijem odvážne a Ako dostať od života, čo chceme s podpisom autorky v hodnote 28 EUR + bonusové audioknihy Vnútorná sila a Dobrý pocit.
 • ZDARMA poštovné iba v rámci Slovenska. Dodatočný príplatok za poslanie kníh mimo SK. (možnosť požiadať o zaslanie iba online verzií kníh, nie poštou.)

cena TERAZ: 180€

(A) iba PROGRAM

 • Doživotný prístup k 8 video a audio TRÉNINGOM, ktoré sú obsahovo v dĺžke 2-denného semináru.
 • Online program absolvuješ, kedy ty chceš, dostaneš odporúčaný návrh priebehu.
 • Pracovný zošit v PDF formáte.

cena TERAZ: 160€

(B) PROGRAM + KNIHY

 • Doživotný prístup k 8 video a audio TRÉNINGOM, ktoré sú obsahovo v dĺžke 2-denného semináru.
 • Online program absolvuješ, kedy ty chceš, dostaneš odporúčaný návrh priebehu.
 • Pracovný zošit v PDF formáte.
 • Tlačené knihy, ebook a audioknihy Končím so strachom a žijem odvážne a Ako dostať od života, čo chceme s podpisom autorky v hodnote 28 EUR + bonusové audioknihy Vnútorná sila a Dobrý pocit.
 • ZDARMA poštovné iba v rámci Slovenska. Dodatočný príplatok za poslanie kníh mimo SK. (možnosť požiadať o zaslanie iba online verzií kníh, nie poštou.)

cena TERAZ: 180€