O nás

Už viac ako 14 rokov sprevádzame ženy a dievčatá cestou sebapoznania, vnútornej transformácie a obdobiami kľúčových zmien a tranzitov v živote.

Tradícia a skúsenosti

Organizáciu RealWoman založila v roku 2009 Katarína Zacharová a odvtedy sme vytrvalo a postupne budovali naše programy, vzdelávanie a komunitu pre ženy. Máme za sebou viac ako 14 rokov skúseností, praktickej a hĺbkovej práce so ženami v skupinách, programoch, na workshopoch a aj individuálnych koučingoch. Naše vzdelávanie, proces a prístup je overený v čase a preto mení životy žien. Už tisíce žien prečítalo knihy Kataríny Zacharovej, stovky žien absolvovali naše programy, podujatia alebo semináre. Ďakujeme za dôveru.

Ženská múdrosť a poznanie

Naše programy a vzdelávanie sú výnimočné tým, že sú vytvorené a nastavené špeciálne pre potreby a fungovanie žien. Poznanie, techniky, princípy, ktoré odovzdávame,  vychádzajú zo ženskej energie, skúsenosti, múdrosti a aj tradície. Sú intuitívne, prirodzené a ponúkajú celistvý prístup. Zámerom je, aby sa žena prepojila sama so sebou, so svojou intuíciou, so ženskou silou, tak prebudila svoju múdrosť a vedela samu seba navigovať životom a siahla do svojho plného potenciálu. Sloboda a celistvosť ženy, jej jedinečnosť, sú našou prioritou.

Výnimočná komunita žien

Ženy čerpajú veľkú silu, rast, uzdravenie a múdrosť z prepájania sa. Trvalo nám nejaký čas, kým sme nášli a obnovili prirodzený ženský kruh, kde sa ženy prepoja, aby spolu vytvorili silný celok a jedna druhú podporovali na ceste rastu. Mnohé ženy si zvykli závidieť, porovnávať sa, obávať sa jedna druhej, preto našim zámerom bolo vytvoriť bezpečné prostredie a nastavenie, aby ženy mohli tieto obavy a limity prekonať a plne načrieť do liečivej, inšpiratívnej, láskavej sily ženského kruhu. Výsledkom sú krásne priateľstvá, prepojenia žien rôznych generácií a svetov, ktoré spolu vytvárajú veľké sesterstvo.  

Kto sme

Sme skupina žien, ktoré nasledujeme volanie svojho srdca, túžime tvoriť zmysluplne a pomáhať druhým ženám. Byť sprievodkyňou a spoluprácovať so ženami nás napĺňa a posúva vpred. Je nám cťou, sprevádzať a vidieť ženy v ich procese premeny, rastu, transformácie a prekonávania limitov. Je neskutočne inšpirujúce sledovať, keď sa žena rozkvitá a rozprestiera svoje motýlie krídla. Naším zámerom je najvyššie dobro ženy, jej vnútorná sloboda a jedinečnosť. Pomáhame žene v sebe prebudiť svoju vlastnú verziu Real Woman. Prajeme si, aby každá žena mohla načrieť do potenciálu svojej ženskej sily, múdrosti, pravdivosti a tvorivosti. Každá sme tu z nejakého dôvodu, máme tu svoje miesto, svoj príbeh a my žene pomáhame, aby svoj príbeh odkryla a žila. My ženy na tejto ceste nemusíme byť samy, ani by sme nemali. Potrebujeme sa vzdelávať, prepájať a zdieľať, lebo vtedy sa prebúdza naša najväčšia ženská sila a prosperujeme. Aj náš RealWoman tím našiel cez túto prácu vzácny dar priateľstva, prepojenia, spolutvorenia a spolupráce v ženskom kruhu, ktorý nás vyživuje nielen zvnútra, ale umožňuje nám to, vytvárať magickosť prepojení, hĺbky a sebapoznania aj pre ženy, ktoré k nám prichádzajú. 

Prečo to robíme… veríme, že ženy majú v sebe skrytú obrovskú kapacitu lásky, sily, múdrosti a potenciálu, ktorú keď naplno aktivitujú a použijú, dokážu pozitívne vplývať na svet, ľudí okolo seba a vytvárať pozitívne zmeny. Väčšina problémov dnešného sveta sú následkom nerovnováhy medzi uplatňovaním a spolunažívaním mužského a ženského princípu. Mnohé problémy a výzvy, ktorým dnes čelíme v spoločnosti, v ekonomike, v životnom prostredí alebo vo vzťahoch, si vyžadujú práve ženský potenciál a prístup. Aby ženy mohli naplno uplatniť svoj najvyšší potenciál, potrebujú sa najskôr individuálne vnútorne prebudiť a kolektívne znovu prepojiť.

Poslaním RealWoman je transformovať svet silou ženského potenciálu, aby sme obnovili rovnováhu a vytvorili spoločnosť založenú na princípoch partnerstva.

Kto sme

Sme skupina žien, ktoré nasledujeme volanie svojho srdca, túžime tvoriť zmysluplne a pomáhať druhým ženám. Byť sprievodkyňou a spoluprácovať so ženami nás napĺňa a posúva vpred. Je nám cťou, sprevádzať a vidieť ženy v ich procese premeny, rastu, transformácie a prekonávania limitov. Je neskutočne inšpirujúce sledovať, keď sa žena rozkvitá a rozprestiera svoje motýlie krídla. Naším zámerom je najvyššie dobro ženy, jej vnútorná sloboda a jedinečnosť. Pomáhame žene v sebe prebudiť svoju vlastnú verziu Real Woman. Prajeme si, aby každá žena mohla načrieť do potenciálu svojej ženskej sily, múdrosti, pravdivosti a tvorivosti. Každá sme tu z nejakého dôvodu, máme tu svoje miesto, svoj príbeh a my žene pomáhame, aby svoj príbeh odkryla a žila. My ženy na tejto ceste nemusíme byť samy, ani by sme nemali. Potrebujeme sa vzdelávať, prepájať a zdieľať, lebo vtedy sa prebúdza naša najväčšia ženská sila a prosperujeme. Aj náš RealWoman tím našiel cez túto prácu vzácny dar priateľstva, prepojenia, spolutvorenia a spolupráce v ženskom kruhu, ktorý nás vyživuje nielen zvnútra, ale umožňuje nám to, vytvárať magickosť prepojení, hĺbky a sebapoznania aj pre ženy, ktoré k nám prichádzajú. 

Prečo to robíme… veríme, že ženy majú v sebe skrytú obrovskú kapacitu lásky, sily, múdrosti a potenciálu, ktorú keď naplno aktivitujú a použijú, dokážu pozitívne vplývať na svet, ľudí okolo seba a vytvárať pozitívne zmeny. Väčšina problémov dnešného sveta sú následkom nerovnováhy medzi uplatňovaním a spolunažívaním mužského a ženského princípu. Mnohé problémy a výzvy, ktorým dnes čelíme v spoločnosti, v ekonomike, v životnom prostredí alebo vo vzťahoch, si vyžadujú práve ženský potenciál a prístup. Aby ženy mohli naplno uplatniť svoj najvyšší potenciál, potrebujú sa najskôr individuálne vnútorne prebudiť a kolektívne znovu prepojiť.

Poslaním RealWoman je transformovať svet silou ženského potenciálu, aby sme obnovili rovnováhu a vytvorili spoločnosť založenú na princípoch partnerstva.

Referencie

Referencie

Katka a celý jej úžasný tím mi zmenili život od základov. Predtým som chcela zmeniť ľudí okolo mňa, pretože som cítila, že nikto ma nechápe. Vďaka programu som zistila, že môj jediný limit v živote, som bola len ja. Dnes sa na svet pozerám inak, pretože som si postupne vybudovala dôveru v seba a odvážila sa, plniť sny. Vstúpiť do programu BRW boli moje najlepšie investované peniaze.

Miriama, 30 rokov, Bratislava

Ešte som nikdy nič také nezažila, pochopila som a bola som pochopená. Získala som veľmi veľa vedomostí, ktoré by som nikde inde nedostala. Bola to jedna z mojich najlepších investícií.

Silvia, 48 rokov, Viedeň

Dokým som nespoznala tento program, som čítala knihy o sile príťažlivosti, ale nič sa nedialo a nevedela som, ako to správne robiť. Cítila som, že potrebujem niečo zmeniť, ale nevedela som, čo a ako, no program BRW mi otvoril oči, zmenil život a dal odpoveď na všetky otázky, ktoré som si kládla. Konečne počujem moju dušu a viem aká je moja životná cesta. Už sa konečne nebojím budúcnosti, ale teším sa na to, čo príde.

Janka, 33 rokov, zahraničie

Realwoman tím

Zakladateľka RealWoman

Zakladateľka RealWoman

Katarína Zacharová

Katarína Zacharová

Ako spisovateľka, autorka, trénerka a koučka od roku 2009 pomáha, vzdeláva, inšpiruje a vedie ženy aj mužov procesom vnútornej transformácie a k aktivácii ich najvyššieho potenciálu, aby úspešne realizovali svoje poslanie a sny, žili v harmónii sami so sebou a v partnerstve a tak svojim príkladom mali pozitívny vplyv na okolie a spoločnosť. Katarína vždy úprimne túžila použiť svoje schopnosti, talenty a potenciál na pomoc iným a byť tak pozitívnym prínosom pre svet. Začalo to po príchode do Kuala Lumpur, v Malajzii, kde pracovala a 6 rokov žila. Tam sa spustila jej vlastný hlboká transformácia, ktorá radikálne zmenila jej životné smerovanie. Ako prvé v roku 2009 založila organizáciu RealWoman s globálnou víziou zlepšovať svet pomocou ženského potenciálu, ktorú začala najskôr budovať na Slovensku. Priebehom niekoľkých rokov zrealizovala viacero konferencií RealWoman Fórum, založila RealWoman klub, viedla RealWoman blog a onedlho začala usporiadať svoje transformačné semináre. V roku 2013 sa stalo ako prvá Slovenka členkou Európskej asociácie transformačných lídrov ATL EUROPE. V roku 2014 začala koučovať a tvoriť, zostavovať a viesť vlastné transformačné programy a procesy pre ženy a neskôr aj pre mužov, ktoré v roku 2018 vyvrcholili založením online vzdelávacej akadémie pre sebarozvoj, transformáciu a rast – Be Real Academy. Katarína je autorkou štyroch kníh v oblasti sebarozvoja a transformácie, ktoré sama vydala. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne.​

Katarína Zacharová

Katarína Zacharová​

Ako spisovateľka, autorka, trénerka a koučka od roku 2009 pomáha, vzdeláva, inšpiruje a vedie ženy aj mužov procesom vnútornej transformácie a k aktivácii ich najvyššieho potenciálu, aby úspešne realizovali svoje poslanie a sny, žili v harmónii sami so sebou a v partnerstve a tak svojim príkladom mali pozitívny vplyv na okolie a spoločnosť. Katarína vždy úprimne túžila použiť svoje schopnosti, talenty a potenciál na pomoc iným a byť tak pozitívnym prínosom pre svet. Začalo to po príchode do Kuala Lumpur, v Malajzii, kde pracovala a 6 rokov žila. Tam sa spustila jej vlastný hlboká transformácia, ktorá radikálne zmenila jej životné smerovanie. Ako prvé v roku 2009 založila organizáciu RealWoman s globálnou víziou zlepšovať svet pomocou ženského potenciálu, ktorú začala najskôr budovať na Slovensku. Priebehom niekoľkých rokov zrealizovala viacero konferencií RealWoman Fórum, založila RealWoman klub, viedla RealWoman blog a onedlho začala usporiadať svoje transformačné semináre. V roku 2013 sa stalo ako prvá Slovenka členkou Európskej asociácie transformačných lídrov ATL EUROPE. V roku 2014 začala koučovať a tvoriť, zostavovať a viesť vlastné transformačné programy a procesy pre ženy a neskôr aj pre mužov, ktoré v roku 2018 vyvrcholili založením online vzdelávacej akadémie pre sebarozvoj, transformáciu a rast – Be Real Academy. Katarína je autorkou štyroch kníh v oblasti sebarozvoja a transformácie, ktoré sama vydala. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne.​

RealWoman tím

Klaudia Zuziková

Klaudia Zuziková

Koordinátorka vzdelávania v organizácii RealWoman a lektorka programu Becoming RealWoman a koučka.

"S Katkou som sa prvýkrát zoznámila v roku 2015, kedy som absolvovala jej prvé transformačné programy, ktoré mi pomohli postupne zvýšiť moje sebavedomie, naučila som sa, čo to znamená sebaláska a začala som konečne žiť život podľa svojich predstáv. Keď mi Katka navrhla spoluprácu koordinátorky v programe Becoming RealWoman, neváhala som ani sekundu, v tom momente som cítila a vedela, že toto je momentálne tá správna cesta pre mňa. Denno denne vidím vo svojom okolí, ako aj vo svete veľa žien, ktoré nežijú svoj život naplni, podceňujú sa, nevedia vyjadriť otvorenie svoj názor, emócie a nemajú odvahu vykročiť vpred za svojimi túžbami. Keď som to dokázala ja, verím, že to dokáže každá z nás, len niekedy potrebujeme postrčiť. Presne tento program bol impulz pre mňa, ako by som dokázala prispieť k zmene, aby sme ako ženy mohli spoločne rásť, prepájať sa a každá vo svojom okolí mohla ďalej odovzdávať svoje poznanie. V programe som tu pre vás ako podpora a opora, ako koordinátorka a facilitátorka vás budem sprevádzať programom, dám vám priestor na zdieľanie a otázky a budem usmerňovať celý priebeh programu tak, aby ste v ňom ako aj v sebe objavili to, čo vám pomôže na vašej ceste transformácie a pochopenia toho, čo pre každú z vás znamená byť RealWoman."

Zuzana Vargová

Zuzana Vargová

Lektorka programu Becoming RealWoman a naša poradkyňa pre zdravie a aromaterapiu.

"Vďaka knihe Ako dostať od života, čo chceme som v roku 2010 spoznala Katku. V tej dobe to bola pre mňa veľmi prevratná a nápomocná kniha ,ktorá mi veľmi pomohla. Druhýkrát mi Katka do života prišla zrovna cez jej druhú knihu Končím so strachom a žijem odvážne. Následne na to som sa dozvedela o jej transformačnom programe BRW, ktorý som absolvovala celý v roku 2018. Tento program mi pomohol nájsť cestu k sebe, k svojmu srdcu a duši. Našla som vnútorný pokoj, začala som si viac vážiť samú seba ako ženu, viac som si začala uvedomovať svoju hodnotu, svoje postavenie a talenty. Už som videla jasnejšie svoju cestu. Cítila som, že ma Katkin transformačný program zasiahol priamo do srdca. Vedela som, že by ma bavilo byť jeho súčasťou. V roku 2020 som od Katky dostala príležitosť stať sa fasilitátorkou v BRW programe. Som veľmi šťastná, že môžem byť súčasťou tak úžasného programu. Vždy som mala potrebu pomáhať ženám. Tak veľa žien a dievčat potrebuje pochopiť vzťah k sebe, svoje emócie, nájsť podvedomé programy, istotu, ženskú silu. Som rada, že vás budem môcť sprevádzať programom, budem vám nápomocná, vytvorím vám priestor podpory, prijatia a rastu."

Kamila Štrbková

Kamila Štrbková

Lektorka programu Becoming RealWoman a koordinátorka aktivít RealWoman klubu a našej komunity.

"Katka a jej program mi prišli do života v pravý čas. Už dlhšie som bola na ceste hľadania svojej sebahodnoty, sebaprijatia a práce so svojimi limitáciami a strachmi. Prečítala som množstvo kníh a zúčastnila som sa rôznych seminárov a webinárov. Vždy ma to na chvíľu „nakoplo“ ale po čase som bola opäť na začiatku. Do života sa mi najprv dostala Katkina kniha „ Končím so strachom a žijem odvážne“, ktorá ma veľmi inšpirovala a pomohla mi odpovedať na niektoré moje otázky. Prostredníctvom tejto knihy som sa dozvedela aj o programe Becoming RealWoman a hneď som vedela, že toto je moja cesta. Za toto moje rozhodnutie som veľmi vďačná, lebo sa môj život začal meniť k lepšiemu. V programe som našla samú seba, prijala som sa s láskou, pochopila som ktorým smerom sa má uberať môj život. Doslova mi to vlialo život do žíl. Keďže som sama zažila tú silu, ktorú program má a to, akú úžasnú energiu ako ženy dokážeme dať tomuto svetu, rozhodla som sa spolupracovať s Katkou na tomto nádhernom projekte. Som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou tejto komunity, sprevádzať ženy na ich ceste, tešiť sa z ich rastu a zároveň sa nechať inšpirovať ich príbehmi."

RealWoman tím

Klaudia Zuziková

Klaudia Zuziková

Koordinátorka vzdelávania v organizácii RealWoman a lektorka programu Becoming RealWoman a koučka.

“S Katkou som sa prvýkrát zoznámila v roku 2015, kedy som absolvovala jej prvé transformačné programy, ktoré mi pomohli postupne zvýšiť moje sebavedomie, naučila som sa, čo to znamená sebaláska a začala som konečne žiť život podľa svojich predstáv. Keď mi Katka navrhla spoluprácu koordinátorky v programe Becoming RealWoman, neváhala som ani sekundu, v tom momente som cítila a vedela, že toto je momentálne tá správna cesta pre mňa. Denno denne vidím vo svojom okolí, ako aj vo svete veľa žien, ktoré nežijú svoj život naplni, podceňujú sa, nevedia vyjadriť otvorenie svoj názor, emócie a nemajú odvahu vykročiť vpred za svojimi túžbami. Keď som to dokázala ja, verím, že to dokáže každá z nás, len niekedy potrebujeme postrčiť. Presne tento program bol impulz pre mňa, ako by som dokázala prispieť k zmene, aby sme ako ženy mohli spoločne rásť, prepájať sa a každá vo svojom okolí mohla ďalej odovzdávať svoje poznanie. V programe som tu pre vás ako podpora a opora, ako koordinátorka a facilitátorka vás budem sprevádzať programom, dám vám priestor na zdieľanie a otázky a budem usmerňovať celý priebeh programu tak, aby ste v ňom ako aj v sebe objavili to, čo vám pomôže na vašej ceste transformácie a pochopenia toho, čo pre každú z vás znamená byť RealWoman.”

Zuzana Vargová

Zuzana Vargová

Lektorka programu Becoming RealWoman a naša poradkyňa pre zdravie a aromaterapiu.

“Vďaka knihe Ako dostať od života, čo chceme som v roku 2010 spoznala Katku. V tej dobe to bola pre mňa veľmi prevratná a nápomocná kniha ,ktorá mi veľmi pomohla. Druhýkrát mi Katka do života prišla zrovna cez jej druhú knihu Končím so strachom a žijem odvážne. Následne na to som sa dozvedela o jej transformačnom programe BRW, ktorý som absolvovala celý v roku 2018. Tento program mi pomohol nájsť cestu k sebe, k svojmu srdcu a duši. Našla som vnútorný pokoj, začala som si viac vážiť samú seba ako ženu, viac som si začala uvedomovať svoju hodnotu, svoje postavenie a talenty. Už som videla jasnejšie svoju cestu. Cítila som, že ma Katkin transformačný program zasiahol priamo do srdca. Vedela som, že by ma bavilo byť jeho súčasťou. V roku 2020 som od Katky dostala príležitosť stať sa fasilitátorkou v BRW programe. Som veľmi šťastná, že môžem byť súčasťou tak úžasného programu. Vždy som mala potrebu pomáhať ženám. Tak veľa žien a dievčat potrebuje pochopiť vzťah k sebe, svoje emócie, nájsť podvedomé programy, istotu, ženskú silu. Som rada, že vás budem môcť sprevádzať programom, budem vám nápomocná, vytvorím vám priestor podpory, prijatia a rastu.”

Kamila Štrbková

Kamila Štrbková

Lektorka programu Becoming RealWoman a koordinátorka aktivít RealWoman klubu a našej komunity.

“Katka a jej program mi prišli do života v pravý čas. Už dlhšie som bola na ceste hľadania svojej sebahodnoty, sebaprijatia a práce so svojimi limitáciami a strachmi. Prečítala som množstvo kníh a zúčastnila som sa rôznych seminárov a webinárov. Vždy ma to na chvíľu „nakoplo“ ale po čase som bola opäť na začiatku. Do života sa mi najprv dostala Katkina kniha „ Končím so strachom a žijem odvážne“, ktorá ma veľmi inšpirovala a pomohla mi odpovedať na niektoré moje otázky. Prostredníctvom tejto knihy som sa dozvedela aj o programe Becoming RealWoman a hneď som vedela, že toto je moja cesta. Za toto moje rozhodnutie som veľmi vďačná, lebo sa môj život začal meniť k lepšiemu. V programe som našla samú seba, prijala som sa s láskou, pochopila som ktorým smerom sa má uberať môj život. Doslova mi to vlialo život do žíl. Keďže som sama zažila tú silu, ktorú program má a to, akú úžasnú energiu ako ženy dokážeme dať tomuto svetu, rozhodla som sa spolupracovať s Katkou na tomto nádhernom projekte. Som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou tejto komunity, sprevádzať ženy na ich ceste, tešiť sa z ich rastu a zároveň sa nechať inšpirovať ich príbehmi.”

Externé spolupráce a lektorky

Externé spolupráce a lektorky

Zuzana Slavena

Zuzana Slavena

Zuzana je sprievodkyňou zážitkovej turistiky. Do koloritu bežných dní prináša trocha mágie a radosti zo spojenia so silovými miestami v prírode i v nás samotných. Roky cestovala po stopách dávnych národov ako Etruskov, Keltov, Vikingov, Rimanov a očarili ju zvyky a život amerických indiánov, šamanov. Cez spoznávanie iných kultúr si uvedomila vlastnú slovanskú identitu. Ako kňažka Bohyne sprevádza životnými oslavami ako napríklad menorečenie, menarche, vstup do dospelosti, narodeninové oslavy, predsvadobný rituál a ďalšie.

Yvette Westrum

Yvette Westrum

Yvette je uznávaná medzinárodná lektorka, koučka a inšpirátorka. Okrem koučingu v oblasti pozitívnej psychológie sa už 14 rokov venuje numerológii, pre svojich klientov spravili už viac ako 3.000 numerologických analýz a konzultácií a je jednou z najvyhľadávanejších numerologičiek v Nórsku. Má za sebou stovky kurzov a inšpiratívnych prednášok v 6 krajinách, prednáša v 4 jazykoch a pomohla už tisíckam ľudí zlepšiť kvalitu života a nasmerovať sa na cestu k sebarealizácii, šťastiu a úspechu. Sama bola vo veľmi ťažkej situácii, s nevyliečiteľným neurologickým ochorením, dnes napriek lekárskym prognózam kráča po ceste víťazstva a inšpiruje ostatných.

Katarína Sklenářová

Katarína má 49 rokov, žije v krásnom vzťahu s manželom 30 rokov a má 2 úžasné deti 22 ročného syna a 17 ročnú dcérku. Vždy si boli oporou a navzájom sa podporovali a aj vďaka tomu pred 2 rokmi prešla programom BRW. V poslednej 3.časti našla svoje smerovanie vďaka numerológii, ktorá jej tak zasiahla srdce a celé bytie, že ani na chvíľu neváhala a vydala sa na cestu poznávania tejto vedy, ktorá jej dáva zmysel. Jej učiteľkou sa stala Yvette Westrum. Katku napĺňa a robí šťastnou, ak môže inšpirovať druhých na ich životnej ceste a ukázať im ich nádherné a jedinečné dary, talenty, ale aj výzvy a možnosti, ako ich v ľahkosti zvládať, po ceste víťaza a inšpirovať ostatných.

Daniela Trudič

Daniela Krušinská Trudičová

Daniela je certifikovaná lektorka © Cyklickej ženy a s nadšením, cez svoje skúsenosti a prežité udalosti, ukazuje iným ženám, ako sa dá s ľahkosťou a radosťou žiť v súlade s cyklom. Pôsobí v korporátnom svete a zistila, že aj v takom prostredí sa dá fungovať cyklicky a využívať v plnej miere cyklický timemanagement.

Jana Kurej

Jana Kurej

Som astroterapeutka, sprievodkyňa a lektorka astropsychológie. Ľudí sprevádzam na ceste sebapoznania a v časoch náročných kríz. Som tiež vášnivá zberateľka príbehov, ktorých archetypálny výklad vkladám do svojich prednášok a workshopov a využívam aj pri terapiách.

Mílniky vývoja RealWoman cesty v skratke

september, 2009

Založenie organizácie RealWoman a spustenie blogu

2010

Vydanie knihy Ako dostať od života, čo chceme a prvé workshopy

2012

Prvé podujatie RealWoman Fórum a workshopy so slovenskými a medzinárodnými autormi

2013

Prvý RealWoman Klub a začiatok programu Becoming RealWoman

2014

Prvý RealWoman Klub a prvé skupiny v programe Becoming RealWoman

2015

Otvorenie online akadémie Be Real a spustenie online programov

2017

Vydanie knihy Končím so strachom a žijem odvážne

2020

Uvedenie online programu 12 krokov sebarozvoja v praxi