AKO DOSTAŤ OD ŽIVOTA, ČO CHCEŠ

Nečakaj viac, ale zober život pevne do svojich rúk a ...

ZAČNI NAPLNO ŽIŤ PODĽA SVOJICH PREDSTÁV

Nečakaj viac, ale zober život pevne do svojich rúk a ...

ZAČNI NAPLNO ŽIŤ PODĽA SVOJICH PREDSTÁV

V knihe nájdeš 30 inšpirujúcich poznaní, ako dostať od života to, čo najviac chceš

v oblasti vzťahov, lásky, zdravia, práce, spirituality a životného smerovania.

V knihe nájdeš 30 inšpirujúcich poznaní, ako dostať od života to, čo najviac chceš v oblasti vzťahov, lásky, zdravia, práce, spirituality a životného smerovania.​​

Katarína Zacharová, autorka

Knihu som dostala k svojim 53-narodeninám. Prečítala som ju za pár hodín a priam som ju zhltla. Som unesená hĺbkou vašej duše a vaším božím darom bravúrne vystihnúť tie najjednoduchšie pravdy nášho života. Niet jedinej stránky v knihe, ktorá by ma neoslovila. Niet v nej jedinej myšlienky, ktorá by ma nepovzniesla. Vašu knihu som dostala vo chvíli, keď som sa potrebovala uistiť, že moje rozhodnutia sú správne. Vaša kniha bola pre mňa "šlabikár duše", v ktorom som listovala a kráčala krok za krokom, prekonajúc strach z pocitu samoty, odsudzovania a neistoty. Vyhrala som boj nad svojím egom, začala načúvať duši. Všetko to, čo píšete vo svojej knihe, som už dávno predtým intuitívne tušila. Aj vďaka vám som sa rozhodla, nie len život prečkávať a dať tomuto svetu kúsok pridanej hodnoty.

JANA

 V knihe Ako dostať od života, čo chceme nájdete odpovede na otázky, ktoré sa častokrát bojíte položiť sami sebe alebo aj blízkemu človeku. Kdekoľvek knihu otvoríte, vždy nájdete inšpiráciu, ktorá vám pomôže pohnúť sa z miesta alebo vás naučí to, ako sa zachovať v ťažších životných situáciách. Keď sa začítate, máte pocit, ako by sa vám prihovárala vaša najlepšia priateľka.

DARIA

Už som čítala veľa knižiek z tejto oblasti a z každej som si niečo zobrala, ale veľakrát som narazila na protichodné informácie, z ktorých som si nevedela vybrať to správne. Až vaša knižka mi ponúkla celkový obraz. Všetko do seba zapadá a vytvára krásny harmonický celok. Budem sa tešiť na vašu ďalšiu tvorbu.

MÁRIA

V knihe som našla veci, ktoré boli skryté hlboko v mojom vnútri, ale nevedela som ich pomenovať, preto som si ich ťažšie uvedomovala. Po prečítaní tejto knihy, som mala pocit, akoby som to počula prvýkrát, ale vedela som sa s tým úplne stotožniť. Teraz viem, že pri všetkých mojich predchádzajúcich voľbách, aj keď neboli jednoduché, som nasledovala svoje srdce. A to, že sa teraz uberám dobrým smerom, je dôkazom toho, že to bolo správne. Knihu odporúčam každému, kto hľadá zmysel vo svojom živote a začína si uvedomovať, ako sú vnútorný pokoj a pohoda dôležité a že ich dosiahneme jedine láskou v srdci a od toho sa bude odvíjať všetko ostatné v živote.

IVANA

Kniha je unikátom na slovenskom knižnom trhu. Pomáha nám pochopiť náš život a dôvody, prečo ho žijeme týmto spôsobom. Čo je však dôležitejšie, poskytuje všeobecné návody, ako žiť naše životy lepšie! Som rád, že myšlienky v knihe nie sú určené výlučne ženám, ale aj nám mužom.

TIBOR

PREČO je dôležité žiť svoje SNY a prevziať zodpovednosť za svoje ŠŤASTIE a nečakať na dovolenie alebo to podmieňovať tým: “Až, keď budem alebo bude …” 

PREČO je dôležité žiť svoje SNY a prevziať zodpovednosť za svoje ŠŤASTIE a nečakať na dovolenie alebo to podmieňovať tým: “Až, keď budem alebo bude …” 

V knihe Ako dostať od života, čo chceme sa s tebou podelím o 30 inšpirujúcich poznaní a myšlienok, ktoré mi pred 14 rokmi zásadne zmenili život – moje vzťahy, smerovanie, zdravie, postoje k sebe samej a sebahodnotu. Pomohlo mi to uskutočniť vytúžené pozitívne zmeny a naučila som sa, ako držať život pevne vo svojich rukách a tvoriť ho podľa svojich predstáv.  

Naučila som sa aj, ako povedať NIE tomu, čo už nie je moje a čo mi viac neprospieva. Ako povedať ÁNO novým príležitostiam, výzvam a pustiť sa do niečoho, aj keď nie som ešte “perfektne” pripravená. Dovolila som si plne a slobodne sa vyjadriť a prejaviť cez svoje talenty, dary a schopnosti. Naučila som sa nezmenšovať svoju hodnotu, ale zobrať si svoj priestor, postaviť sa do svojho stredu a priznať si to, čo potrebujem a čo si zaslúžim.  

Verím, že všetko, čo potrebuješ na to, aby si žila šťastný a naplnený život, je už v tebe. Tvojou úlohou je, to prebudiť a použiť. A preto jediná cesta k šťastiu, naplneniu, láske, zdraviu a úspechu vedie práve cez transformáciu tvojho Ja. 

Pozitívna zmena sa totižto začína v tebe, nie okolo teba alebo činmi iných ľudí. Ty si zdrojom svojej zmeny. Ak chceš urobiť zmenu k lepšiemu, musíš začať najskôr odbúravať svoje osobné limitácie. V knihe ti ukážem ako to, čo sa deje v tvojom vnútri, ovplyvňuje to, čo v konečnom dôsledku od života dostávaš.

Každý z nás hľadá svoj zmysel, naplnenie, to niečo, prečo sme tu, čím vieme prispieť, čo vieme zo seba odovzdať a nájsť v tomto procese radosť, rast a naplnenie. Tvoje sny, zámery a ciele ťa povedú, lebo sú míľnikmi na tvojej ceste. Nečakaj, že niekto iný alebo niečo príde a zachráni ťa od frustrácie, smútku alebo nespokojnosti. Nikto taký neexistuje, jediná ty môžeš všetko zmeniť. Ty si kľúčom ku svojmu šťastiu a rastu. Nikto okolo teba ti neberie slobodu alebo možnosti, nikto nevie lepšie ako ty, čo je pre teba skutočne správne, ale iba ty sama. A v tom je tvoje sila, tak ju neodovzdávaj viac iným ľuďom, ale začni ju využívať vo svoj prospech a prevezmi zodpovednosť za svoje šťastie. 

Všetky tvoje sny a túžby existujú z určitého dôvodu. Ak máš nejaký sen, máš v sebe aj kapacitu, schopnosti, talenty tento sen alebo cieľ naplniť. Slobodný život je za hranicou tvojho komfortu, tam sú totižto tvoje sny, vykroč za nimi. Tvor svoj život, dovoľ si snívať, dovoľ si realizovať svoje sny, dovoľ si skúsiť niečo nové, zažiť to, po čom túžiš. Môžeš. Rozhodni sa. Vyber si to. A začni. Teraz,

 

Knihu som prvýkrať sama vydala v roku 2010 a odvtedy si knihu prečítalo alebo vypočulo viac ako 14 000 ľudí, ktorí vďaka týmto poznaniam našli vnútorné šťastie, prebudili svoju sebadôveru, začali budovať láskavejšie vzťahy a nabrali odvahu vykročiť a konať. 

V tejto knihe nájdeš jednoduché, ale hlboké poznania aj s praktickými krokmi, ktoré keď uvedieš do bežného života, tak sa tvoje vzťahy, zdravie, sebadôvera, postoje, vnímanie a celkovo život začnú zásadne meniť.

Kniha pozostáva z 30 kapitol, ktoré som rozdelila do 7 oblastí života. V každej kapitole do hĺbky rozoberám konkrétne poznanie či inšpirujúcu myšlienku, čo dopĺňam aj reálnymi príkladmi a skúsenosťami. Knihu môžeš čítať, ako celok, ale aj po kapitolách. Na úvod odporúčam, aby si knihu prečítala od začiatku až po koniec a potom sa spätne vracala ku kapitolám, ktoré s tebou najviac rezonovali. 

Kniha má 168 strán a audiokniha 42 mp3 nahrávok. Dokážeš to prečítať alebo aj vypočuť priebehom niekoľkých dní. Poznám ľudí, ktorí knihu prečítali za niekoľko hodín. Podľa referencií čitateľov sa kniha veľmi dobre číta, je zrozumiteľná a spája skryté súvislosti. Súčasťou knihy sú aj praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu poznanie uviesť do praxe.  

Myšlienky v tejto knihe sa mi osvedčili ako nadčasové. Dôkazom sú referencie čitateľov a to, že kniha sa neustále od roku 2010 predáva. Stále stretávam ľudí alebo dostávam emaily s poďakovaním a zdieľaním toho, ako im kniha pomohla. Som za to úprimne vďačná. Ja sama sa k týmto myšlienkam rada vraciam a pripomínam si to, na čo v rýchlosti a hektike bežného života zabúdame, ale je to podstatné pre naše šťastie a naplnenie.

OBSAH KNIHY

1. časť: JA

1. Hľadať správny smer znamená ho aj stratiť

2. Odvaha alebo strach

CVIČENIE: Vyrovnajte sa so svojím strachom a nahraďte ho odvahou 

3. Strach živí ľudské ego

4. Žijeme to, čo myslíme 

CVIČENIE: Ako využiť váš tvorivý proces pri dosahovaní cieľov 

5. Duša k nám hovorí cez pocity 

2. časť: LÁSKA

6. Láska je základ života 

CVIČENIE: Otestujte silu lásky 

7. Každý útok je volaním po láske 

8. Sami seba spoznáme, až keď skutočne ľúbime 

9. Odlúčenia sú nové začiatky

CVIČENIE: Ako pritiahnuť do života toho správneho partnera

10. Sebavedomie je láska, ktorú dávame sami sebe 

CVIČENIE: Šesť štádií nadobudnutia stratenej sebadôvery 

3. časť: VZŤAHY

11. Zmysel vzťahu spočíva v sebapoznaní 

12. Naše vzťahy sú odrazom vzťahu, ktorý máme sami so sebou 

13. Žiadne stretnutie nie je náhodné

14. Zdravé vzťahy stoja na 5 pilieroch

4. časť: TELO A ZDRAVIE

15. Nie sme to, čo vidíme v zrkadle

16. Ako o svojom tele myslíme, tak vyzerá

CVIČENIE: Štyri kroky, ako zmeniť svoje telo 

17. V zdravom tele bdie šťastný duch 

1. časť: JA

1. Hľadať správny smer znamená ho aj stratiť

2. Odvaha alebo strach

CVIČENIE: Vyrovnajte sa so svojím strachom a nahraďte ho odvahou 

3. Strach živí ľudské ego

4. Žijeme to, čo myslíme 

CVIČENIE: Ako využiť váš tvorivý proces pri dosahovaní cieľov 

5. Duša k nám hovorí cez pocity 

2. časť: LÁSKA

6. Láska je základ života 

CVIČENIE: Otestujte silu lásky 

7. Každý útok je volaním po láske 

8. Sami seba spoznáme, až keď skutočne ľúbime 

9. Odlúčenia sú nové začiatky

CVIČENIE: Ako pritiahnuť do života toho správneho partnera

10. Sebavedomie je láska, ktorú dávame sami sebe 

CVIČENIE: Šesť štádií nadobudnutia stratenej sebadôvery 

3. časť: VZŤAHY

11. Zmysel vzťahu spočíva v sebapoznaní 

12. Naše vzťahy sú odrazom vzťahu, ktorý máme sami so sebou 

13. Žiadne stretnutie nie je náhodné

14. Zdravé vzťahy stoja na 5 pilieroch

4. časť: TELO A ZDRAVIE

15. Nie sme to, čo vidíme v zrkadle

16. Ako o svojom tele myslíme, tak vyzerá

CVIČENIE: Štyri kroky, ako zmeniť svoje telo 

17. V zdravom tele bdie šťastný duch 

5. časť: PRÁCA  A KARIÉRA

18. Rozvoj našej osobnosti pokračuje povolaním

CVIČENIE: Ako nájsť svoje poslanie a smerovanie v živote 

19. Nestrávme svoj život čakaním, ukážme sa 

20. Naša jedinečnosť spočíva v talente 

CVIČENIE: Buďme kreatívni pri objavovaní svojich talentov 

21. Miluj. Ver. Odváž sa. A nikdy sa nevzdávaj 

6. časť: SPIRITUALITA

22. Intuícia je náš najsilnejší zmysel 

23. Najviac počujeme v úplnom tichu 

CVIČENIE: Ako meditovať s úsmevom, v chôdzi a zastavením  

24. Sme spojenie tela, mysle a duše 

25. Na úrovni duše sme všetci jedno 

7. časť: ŽIVOT

26. V jednoduchosti je krása 

27. Šťastie je naša voľba 

28. Každá zmena vedie k lepšiemu 

29. Päť princípov kvality života 

30. Žijeme, aby sme žiarili 

5. časť: PRÁCA  A KARIÉRA

18. Rozvoj našej osobnosti pokračuje povolaním

CVIČENIE: Ako nájsť svoje poslanie a smerovanie v živote 

19. Nestrávme svoj život čakaním, ukážme sa 

20. Naša jedinečnosť spočíva v talente 

CVIČENIE: Buďme kreatívni pri objavovaní svojich talentov 

21. Miluj. Ver. Odváž sa. A nikdy sa nevzdávaj 

6. časť: SPIRITUALITA

22. Intuícia je náš najsilnejší zmysel 

23. Najviac počujeme v úplnom tichu 

CVIČENIE: Ako meditovať s úsmevom, v chôdzi a zastavením  

24. Sme spojenie tela, mysle a duše 

25. Na úrovni duše sme všetci jedno 

7. časť: ŽIVOT

26. V jednoduchosti je krása 

27. Šťastie je naša voľba 

28. Každá zmena vedie k lepšiemu 

29. Päť princípov kvality života 

30. Žijeme, aby sme žiarili 

Vašu knihu som absorbovala ako soľ, konečne cítim, čo mi doteraz v živote chýbalo. Pochopila som, že keď chcem dostať lásku, musím ju dať, nastavila som si zrkadlo, a lepšie chápem seba i druhých, dávam a dostávam. Čo slovo, to odhalenie segmentov môjho života. Knihu mám na stolčeku pri posteli a hoci ju už mám komplet prečítanú, aj tak si ju nechávam, aby som sa k nej mohla vrátiť, trebárs aj každý deň.

Katarína

 V slovách tejto knihy je pravda, ktorú sa bojíme pomenovať a postaviť sa jej tvárou v tvár, pretože za jej bránami nachádzame samých seba bez ohľadu na konvencie a pravidlá, a hlavne pre ten najúžasnejší pocit slobody, ktorý naplní naše srdce. Kniha ma oslovila svojou ľahkosťou, priamosťou a adresnosťou. Presne opísané pocity a konfrontácie, ktoré prežívam. A aj spôsob, ako sa s tým všetkým vyrovnať. Kniha mi pomohla tým, že správne pomenovala okolnosti, veci a pocity také, aké sú naozaj – bez prikrášľovania, bez urážania, a preto som sa vedela nadýchnúť a pohnúť z miesta, ktoré ma namiesto vpred, ťahalo 2 kroky dozadu.

Alena

O AUTORKE

KATARÍNA ZACHAROVÁ ako spisovateľka, autorka, trénerka a koučka podporuje, vzdeláva, inšpiruje a sprevádza ženy procesom vnútornej transformácie a sebarozvoja k prebudeniu ženského potenciálu, vnútornej sily, odvahy riadiť sa srdcom a žiť zmysluplne.

Šesť rokov žila v Malajzii, v Kuala Lumpur, kde prešla hlbokou osobnou transformáciou a radikálne zmenila svoj život. Osobnému rozvoju a transformácii sa Katarína naplno venuje od roku 2009, kedy založila organizáciu RealWoman, ktorej poslaním je podporovať a viesť ženy k naplneniu ich najvyššieho ženského potenciálu. 

Katarína je autorkou hĺbkového programu pre ženy, Becoming RealWoman, ktorý už od roku 2013 absolvovalo stovky žien. Vytvorila online program 12 krokov sebarozvoja v praxi a vydala 4 knihy z oblasti sebarozvoja. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne. Od začiatku jej pôsobenia uskutočnila desiatky seminárov, tréningov, podujatí, prezentácií, mediálnych vstupov. Pravidelne vystupuje aj v Dámskom klube na RTVS.

VYBER SI A OBJEDNAJ

EBOOK

 • Ebook Ako dostať od života, čo chceme.
 • Audiokniha Ako dostať od života, čo chceme.
 • Bonusová audiokniha Dobrý pocit.

bežná cena: 11.90€

cena TERAZ: 8.90€

KNIHA

 • Tlačená kniha Ako dostať od života, čo chceme s podpisom autorky (poštovné nie je v cene).
 • Ebook Ako dostať od života, čo chceme.
 • Audiokniha Ako dostať od života, čo chceme.
 • Bonusová audiokniha Dobrý pocit.

bežná cena 14.90€

cena TERAZ: 11.90€

VŠETKY KNIHY

Zakúp si naraz v tlačenom alebo online formáte všetky knihy od Kataríny Zacharovej za špeciálnu cenu.

 • Tlačená kniha Končím so strachom a žijem odvážne a Ako dostať od života, čo chceme s podpisom autorky.
 • Ebook a audiokniha Končím so strachom a žijem odvážne a Ako dostať od života, čo chceme.
 • Bonusové audioknihy Vnútorná sila a Dobrý pocit.
 • ZDARMA poštovné v rámci Slovenska
 • navyše ZDARMA BONUSOVÝ ONLINE TRÉNING Ako nájsť svoj zmysel a nové pracovné smerovanie v hodnote 12.00€ (dĺžka 2 hod. + prac. zošit)

špeciálna cena: 28.00€

EBOOK

 • Ebook Ako dostať od života, čo chceme.
 • Audiokniha Ako dostať od života, čo chceme.
 • Bonusová audiokniha Dobrý pocit.

bežná cena: 11.90€

cena TERAZ: 8.90€

KNIHA

 • Tlačená kniha Ako dostať od života, čo chceme s podpisom autorky (poštovné nie je v cene).
 • Ebook Ako dostať od života, čo chceme.
 • Audiokniha Ako dostať od života, čo chceme.
 • Bonusová audiokniha Dobrý pocit.

bežná cena 14.90€

cena TERAZ: 11.90€

VŠETKY KNIHY

Zakúp si naraz v tlačenom alebo online formáte všetky knihy od Kataríny Zacharovej za špeciálnu cenu.

 • Tlačená kniha Končím so strachom a žijem odvážne a Ako dostsť od života, čo chceme s podpisom autorky.
 • Ebook a audiokniha Končím so strachom a žijem odvážne a Ako dostať od života, čo chceme.
 • Bonusové audioknihy Vnútorná sila a Dobrý pocit.
 • ZDARMA poštovné v rámci Slovenska
 • navyše ZDARMA BONUSOVÝ ONLINE TRÉNING Ako nájsť svoj zmysel a nové pracovné smerovanie v hodnote 12.00€ (dĺžka 2 hod. + prac. zošit)

špeciálna cena: 28.00€