KOMPAS 2023 (bonus) – záznam z webináru

ZÁZNAM Z WEBINÁRU

OTVOR VEDENIE SVOJHO SRDCA

1. ČASŤ: POROZUMEJ HLASU SRDCA A NÁJDI JASNOSŤ

1.časť

2.časť

2. ČASŤ: TVOJA CESTA SRDCOM A MOŽNOSTI

1.časť

2.časť

3. ČASŤ: CHOĎ DO AKCIE V SÚLADE SO SRDCOM

1.časť

2.časť